alpha.cymru | Documentaries
From short, attention grabbing online video to long form multi episode series - Alpha Productions has the experience and expertise to provide any production needs you may have. We have worked with charities, third sector organisations and industry to provide a wide range of services.
Alpha Cymru, Aberfan, Alpha, Documentary, Film, Welsh, Cymraeg, Filming, Production, Productions, Corporate, Documentary Maker, BBC, S4C, ITV, Aberfan, Welsh Weight Clinic, The Happiness Lab, clinic,
4
archive,category,category-documentaries,category-4,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,overlapping_content,transparent_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

  Mae Resolve yn gyfres cylchgrawn pedair pennod. Mae'n cynnwys golygfeydd o'r comedi sefyllfa ffuglennol 'Meet the Robinsons' ynghyd a chyfweliadau treiddgar gydag amrywiaeth o arbenigwyr. Mae'n rhan o gwrs sy'n helpu pobl sydd eisiau gwneud newidiadau i'w bywydau, gan droi addunedau yn weithredoedd. Roedd deunyddiau...

Gwobrau Dwbl Rhaglen Ddogfen a Chyflwynydd [caption id="attachment_15697" align="alignleft" width="591"] Y Cynhyrchydd a'r Cyfarwyddwr, Iwan England, yn casglu gwobr Gwyn Alf Williams am y Rhaglen Ddogfen Orau[/caption] Llwyddodd Cynyrchiadau Alpha i ennill dwy wobr BAFTA Cymru yn ddiweddar ar gyfer 'Aberfan - The Fight for Justice' a...

Mae Iwan England – Cyfarwyddwr Creadigol Alpha – yn aml yn gweithio fel Cynhyrchydd Cyfres, Cyfarwyddwr Cyfres neu Gynhyrchydd / Cyfarwyddwr ar gynyrchiadau uchelgeisiol eraill tu fas i’r cwmni, neu mewn cydweithrediad a chwmnïau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys: Young, Welsh and Pretty Skint – Wales...

Golwg unigryw ar ymgais tri o bobl i ddianc dyled. Yr opsiwn gorau i Cath, y cyn gweithiwr cymdeithasol, fyddai mynd yn fethdalwr er byddai hynny’n peryglu ei chartre. Ond mae hynny’n ddihangfa fydd yn costio dros bum cant o bunnoedd iddi; arian sy’n anodd...

Tu ôl i’r llenni yn unig glinig rheoli pwysau Cymru, ar reng flaen y frwydr genedlaethol yn erbyn gordewdra. Sut mae rhywun yn cyrraedd y pwynt o bwyso mwy na thrideg stôn, gyda BMI tair i bedair gwaith yn uwch na’r terfyn iach? Rydym ni’n dilyn...

Tri o gleifion ifancaf unig glinig rheoli pwysau Cymru sy’n brwydro yn erbyn gordewdra. Gydag un ym mhob tri o bobl ifanc Cymru yn ordew neu dros bwysau, mae niferoedd cynyddol o’r genhedlaeth nesaf yn dod trwy ddrysau’r clinig.   Darlledwyd gyntaf ar BBC One Wales –...

Drama ddogfen. Pumdeg mlynedd wedi un o drychinebau gwaetha’r ugeinfed ganrif, Huw Edwards sy’n olrhain brwydr am gyfiawnder a barodd ddegawdau lawer. Ddyddiau ar ôl i 144 o bobl cael eu lladd ym mhentre Aberfan, pan syrthiodd tip o wastraff glo lawr ochr y mynydd, sefydlwyd...

Sut mae bywyd i bobl sy’n dechrau o’r newydd ynghanol diwylliant ac iaith wahanol – a hynny yn llygad storm wleidyddol? Er bod cymoedd De Cymru yn enwog am lefelau uchel o ddiweithdra, i rai dyma’r man gwyn fan draw. Mae’r ffilm yma’n dilyn aelodau o’r...