alpha.cymru | alpha
From short, attention grabbing online video to long form multi episode series - Alpha Productions has the experience and expertise to provide any production needs you may have. We have worked with charities, third sector organisations and industry to provide a wide range of services.
Alpha Cymru, Aberfan, Alpha, Documentary, Film, Welsh, Cymraeg, Filming, Production, Productions, Corporate, Documentary Maker, BBC, S4C, ITV, Aberfan, Welsh Weight Clinic, The Happiness Lab, clinic,
1
archive,author,author-alpha_c4cfy1,author-1,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,overlapping_content,transparent_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Gruff RhysSioned WiliamHuw StephensEsyllt SearsElliw GwawrPrys Morgan How can language be the key to culture, a different way of seeing the world and even to a personality? This podcast series - 'Two Languages One Brain' - produced by Alpha and presented by Elis James - explores...

Elis James - Funny Nation - 3x30 - BBC Wales / BBC 2 Yn cynnwys rhai o enwau mwya’r byd comedi gan gynnwys Rob Brydon, Ruth Jones, Rhod Gilbert, Kiri Pritchard McLean a Max Boyce. https://www.bbc.co.uk/programmes/m000c8fs https://www.imdb.com/title/tt11564980/?ref_=nm_flmg_dr_1 Aberfan - Yr Ymchwiliad - 1x60 - BBC Wales / S4C /...

Dwy Iaith Un Ymennydd - BBC Sounds Cyfres deunddeg pennod o bodlediadau - enillodd wobr Aur yn y British Podcast Awards. https://www.bbc.co.uk/sounds/series/p078qclj ‘Nabod y Teip - 6x30 - S4C Cyfres gomedi sy’n archwilio’r teipiau sy’n ein diffinio ni fel cenedl. https://www.bbc.co.uk/programmes/p07bqgyf https://www.imdb.com/title/tt11058282/?ref_=nm_flmg_dr_2 The Xennial Dome - Podlediad Gareth Gwynn ac Esyllt Sears sy’n...

Mae safon ac uchelgais gwaith Cynyrchiadau Alpha wedi cael ei gydnabod gyda gwobrau ac enwebiadau niferus gan gynnwys: GWOBRAU Aberfan the Fight for Justice - Enillydd Rhaglen Ddogfen Orau - BAFTA Cymru Aberfan the Fight for Justice - Enillydd Cyflwynydd Gorau - BAFTA Cymru Dwy Iaith Un Ymennydd -...

Wedi ei sefydlu yn 2014 gan yr Uwch Gynhyrchydd a Chyfarwyddwr Cyfres, Iwan England, mae Cynyrchiadau Alpha wedi creu rhaglenni dogfen a rhaglenni ffeithiol arobryn ar gyfer darlledwyr fel BBC One, BBC Two, S4C a BBC Cymru. Mae gwaith y cwmni'n amrywio o gyfresi dogfen...

O fideo byr i ddal sylw arlein, i gyfresi aml bennod – mae gan Cynyrchiadau Alpha y profiad a’r arbenigedd i gyflenwi unrhyw anghenion cynyrchu sydd arnoch chi. Rydym ni wedi gweithio gydag elusennau, sefydliadau trydydd sector a diwydiant i ddarparu ystod eange o wasanaethau.   Astudiaeth...

Mae Iwan England – Cyfarwyddwr Creadigol Alpha – yn aml yn gweithio fel Cynhyrchydd Cyfres, Cyfarwyddwr Cyfres neu Gynhyrchydd / Cyfarwyddwr ar gynyrchiadau uchelgeisiol eraill tu fas i’r cwmni, neu mewn cydweithrediad a chwmnïau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys: Young, Welsh and Pretty Skint – Wales...

Golwg unigryw ar ymgais tri o bobl i ddianc dyled. Yr opsiwn gorau i Cath, y cyn gweithiwr cymdeithasol, fyddai mynd yn fethdalwr er byddai hynny’n peryglu ei chartre. Ond mae hynny’n ddihangfa fydd yn costio dros bum cant o bunnoedd iddi; arian sy’n anodd...

Tu ôl i’r llenni yn unig glinig rheoli pwysau Cymru, ar reng flaen y frwydr genedlaethol yn erbyn gordewdra. Sut mae rhywun yn cyrraedd y pwynt o bwyso mwy na thrideg stôn, gyda BMI tair i bedair gwaith yn uwch na’r terfyn iach? Rydym ni’n dilyn...

Tri o gleifion ifancaf unig glinig rheoli pwysau Cymru sy’n brwydro yn erbyn gordewdra. Gydag un ym mhob tri o bobl ifanc Cymru yn ordew neu dros bwysau, mae niferoedd cynyddol o’r genhedlaeth nesaf yn dod trwy ddrysau’r clinig.   Darlledwyd gyntaf ar BBC One Wales –...