alpha.cymru | Gwasanaethau
From short, attention grabbing online video to long form multi episode series - Alpha Productions has the experience and expertise to provide any production needs you may have. We have worked with charities, third sector organisations and industry to provide a wide range of services.
Alpha Cymru, Aberfan, Alpha, Documentary, Film, Welsh, Cymraeg, Filming, Production, Productions, Corporate, Documentary Maker, BBC, S4C, ITV, Aberfan, Welsh Weight Clinic, The Happiness Lab, clinic,
15581
post-template-default,single,single-post,postid-15581,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,overlapping_content,transparent_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Gwasanaethau

O fideo byr i ddal sylw arlein, i gyfresi aml bennod – mae gan Cynyrchiadau Alpha y profiad a’r arbenigedd i gyflenwi unrhyw anghenion cynyrchu sydd arnoch chi. Rydym ni wedi gweithio gydag elusennau, sefydliadau trydydd sector a diwydiant i ddarparu ystod eange o wasanaethau.

 

Astudiaeth Achos – The Happiness Lab

Gofynodd elusen The Ugly Duckling Company i ni eu helpu i gynhyrchu cwrs chwe wythnos sy’n cyflwyno’r sgiliau a’r arferion sydd eu hangen i wella hapusrwydd rhywun. Fe weithiom ni’n agos gyda thîm UDC i ddatblygu eu syniadau, ac i greu dull newydd o ddarparu’r cwrs.

Y canlyniad oedd cyfres ddogfen pry-ar-wal chwe phennod oedd yn cyflwyno prif syniadau’r cwrs, ac yn caniatau i wylwyr ddilyn eraill ar yr un siwrne â nhw. Mae’n gyfle i ddysgu gan eraill wrth iddyn nhw rannu eu profiadau bywyd ac ymateb i’r pynciau hapusrwydd yr un pryd a’r gwyliwr.

Darparodd y cwmni fideo promo sydd wedi cael ei ddefnyddio’n helath i werthu’r cwrs ar draws y byd, yn ogystal â rhagflas fer, a chwe phennod ugain munud o hyd.